Oppdagelsesferd
Alltid noe nytt å oppdage

Elins vei - en oppdagelsesferd på veien mot ny bevissthet.

En oppdagelsesferd inviterer til å oppdage det som allerede er. Erfare det som er kjent, på helt nye måter, i uvanlige kombinasjoner, eller i uventede sammenhenger.

En oppdagelsesferd rommer alle muligheter. Noe vil bli gjenopplevd, noen ting er uoppdaget, det aller meste er fremdeles bare potensialer. Hvert øyeblikk kan være en sånn oppdagelsesferd.
 


 
   

 
   
 

   

Sidene er som metaforer på alle de valgene vi kan ta langs vår vei, uten med sikkerhet å kunne forutsi utfallet. Selv når man tror man vet hva man er ute etter, kan det hende at livet har noe helt annet i vente for oss.

Spørsmålet er om man villig lar seg avlede, eller om man tviholder på sin målrettede kontroll.


Dukanabloggen


  Sidene og innholdet utformes av Elin Dukana
Henvendelser rettes til Elin Dukana
E-post: elin@dukana.com
Tlf.93864254
© 2011