Elins vei - Indigo
ELINS VEI
- en vei til bevisstgjøring -JEG

BARNA

SHAUMBRA

FORANDRING

BEVISSTGJØRING

NYE REFLEKSJONER

LA VÅRE VEIER MØTES

KONTAKTHVA HOLDER DEG TILBAKE?

ER DU KLAR TIL Å GI SLIPP PÅ HISTORIENE?

 Spørsmål og svar
i Dukanabloggen

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake

ER DITT BARN INDIGO / KRYSTALL?
ER DU KANSKJE SELV EN VOKSEN INDIGO / KRYSTALL?

Indigobarn
Kjennetegn på Indigobarn
Er du en voksen indigo?
De voksne Indigoenes oppgave
Krystallbarn
Voksen krystall
De nyeste barna


INDIGOBARN

Indigobarn og krystallbarn er betegnelsene på en gruppe barn som har kommet til jorden den siste tiden omkring tusenårsskiftet, for å bidra til vår utvikling. De vil vise oss veien mot å kunne leve i større harmoni og fred med hverandre. Disse barna er omgitt av en dyp blå aura, derav navnet Indigo.
Disse barna er alt annet enn enkle å ha med å gjøre, og kan være vanskelige å forstå. De har påtatt seg en svært krevende oppgave for å rydde vei for de kommende generasjonene. De kan virke truende på voksne, og de forlanger ærlighet på alle plan.
Verden er i forandring. Vi står foran et kvantesprang i menneskenes bevissthet, som innebærer at hver og en hever sin bevissthet til et høyere nivå, fra sitt individuelle utgangspunkt. Vår oppgave er å gi rom for å la disse barna veilede oss.
Dessverre blir disse barna ofte misforstått, og mange blir gitt diagnoser som ADD og ADHD, og gitt medisiner som fratar dem muligheten til å utføre det de er kommet for. De rigide skolesystemene og alle andre regelverk basert på makt har ingen plass i deres fremtidsvisjon. For å få til dette må de utfordre og undergrave de gamle systemene.
Om du er blitt beriket med et av disse barna, føl deg beæret over muligheten til kunne være der for dem, mens de utvikler sine høyeste potensialer. Lytt med hjertet, og la være å forsøke og påtvinge dem dine foreldede oppfatninger av rett og galt, normer og regler. Om barnet på noen måte er selvdestruktivt eller tiltrekker seg destruktive mønster av misbruk av noen art, kan det være et speilbilde av manglende selvaktelse og egenverd som har gått i arv i generasjoner, og en mulighet som dette barnet fremtvinger for positiv forandring langt utover deres egne behov. Barnets budskap kan være å få foreldrene til å se sine egne svakheter, så disse kan rettes opp. La barnet vise vei.
Se listen over kjennetegn på Indigobarn, hentet fra Wendy H. Chapman, www.metagifted.org
Om du kjenner igjen mer enn halvparten av disse punktene er det sannsynlig at du har eller er et Indigobarn.KJENNETEGN PÅ INDIGOBARN

- Har stor selvaktelse, er i kontakt med sin kilde

- Vet at de hører hjemme her inntil noe annet er sagt

- Har sterk selvfølelse

- Har problemer med disiplin og autoriteter

- Nekter å følge regler og ordrer

- Holder ikke ut å stå i kø, mangler tålmodighet

- Blir frustrerte over ritualpregede systemer som fordrer liten kreativitet

- Ser ofte bedre måter å gjøre ting på hjemme og på skolen

- Er for det meste lite føyelige

- Godtar ikke ubegrunnede beskyldninger

- Kjeder seg snart over pålagte oppgaver

- Er svært kreative

- Blir lett forvirret, kan gjøre mange ting samtidig

- Har sterk intuisjon

- Har stor empati for andre eller ingen empati

- Utvikler abstrakt tenking veldig tidlig

- Er begavede og/eller talentfulle, høy intelligens

- Får ofte betegnelsen ADD or ADHD, men kan holde fokus når de vil

- Er utpregede dagdrømmere

- Har dype, gamle, kloke øyne

- Har åndelig intelligens og/eller psykiske evner

- Gir ofte uttrykk for sinne og kan ha problemer med raseri

- Trenger vår hjelp til å oppdage seg selv

- Er her for å forandre verden - hjelpe oss til å leve i større harmoni og fred med hverandre og øke planetens vibrasjoner


ER DU EN VOKSEN INDIGO?

Wendy H. Chapman, www.metagifted.org,
foreslår disse kjennetegnene på en voksen Indigo:


- Er intelligente, uten nødvendigvis å ha hatt topp karakterer

- Er veldig kreative og liker å lage ting

- Trenger alltid å vite HVORFOR, spesielt om de blir bedt om å gjøre noe

- Føler avsky og motvilje mot mye av det pålagte og repeterende skolearbeidet

- Var opprørske på skolen ved å nekte å gjøre hjemmelekser og motsette seg lærernes autoritet eller hadde et sterkt ønske om å opponere, men våget ikke, vanligvis som følge av press fra foreldrene

- Kan ha opplevd tidlige tilløp til depresjon og følelsen av hjelpeløshet - alt fra tristhet til fortvilelse og selvmordstanker i ungdomsårene eller enda tidligere.

- Misliker serviceorienterte yrker. Indigoer tar avstand fra autoritet og hierarkiske ansettelsesordninger.

- Foretrekker samarbeid, lederposisjoner eller selvstendige stillinger.

- Har stor empati for andre, men aksepterer ikke dumhet.

- Kan være ekstremt følsomme og sårbare og gråter for den minste ting (uten forsvar), eller kan være det motsatte og ikke vise noen tegn til følelser (fullt forsvar)

- Kan ha problemer med raseri

- Ergrer seg over systemer som ikke fungerer eller er ineffektive, for eksempel innen politisk, utdanning, medisin, lov og rett.

- Tar avstand fra eller hisser seg opp over politikken - føler at deres stemme ikke har betydning, og at utfalle ikke spiller noen rolle.

- Føler frustrasjon over eller motsetter seg tradisjonelle gjennomsnittsnormer med 9-4 jobb, ekteskap, 2,5 barn, hus, osv.

- Sinne over fratatte rettigheter, frykt for og/eller harnisk over "storebror
ser deg"

- Føler et brennende ønske om å forandre eller forbedre verden, kan være
tvil om hvordan, kan ha vanskelig for å finne sin vei.

- Har hatt psykiske eller åndelige interesser ganske ung - i eller før tenårene.

- Har hatt få eller ingen Indigo rollemodeller.

- Har sterk intuisjon.

- Varierende væremåte eller tenkesett (symptomer på ADD), kan ha vanskeligheter med å holde fokus ved tilrettelagte oppgaver, kan hoppe fra samtaletema til samtaletema.

- Har hatt psykiske opplevelser, som forutanelser, sett engler eller
gjenferd, ut av kroppen opplevelser, høre stemmer.

- Kan være sensitive for elektrisitet som at klokker stopper og gatelykter slukker når man beveger seg under dem, elektrisk utstyr svikter og lys blåser ut.

- Kan føle kontakt med andre dimensjoner eller parallelle verdener.

- Er seksuelt veldig uttrykksfulle og intense eller avstår fra sex av kjedsomhet eller med intensjon om å oppnå høyere åndelig kontakt;
kan utforske alternative typer seksualitet.

- Søker meningen med livet og forståelse av verden; kan søke dette gjennom religion eller åndelighet; åndelige grupper og bøker, selvhjelpsgrupper og bøker.

- Om de finner balanse kan de utvikle seg til veldig sterke, sunne,
lykkelige individer.


DE VOKSNE INDIGOENES OPPGAVE

José Manuel Piedrafita Moreno, www.geocities.com, beskriver de voksne Indigoene som brobyggere, som har til oppgave å tilrettelegge for den "store kritiske massen" som nå er i ferd med å vokse opp.
Menneskeliggjøre det umenneskelige samfunnet. Skape nye retningslinjer for oppførsel, sette fokus på økologi og mat. Finne opp nye teknologier. Endre menneskers holdninger til sine omgivelser. Ta vare på barna, planeten. Skape nye utdanningssystemer, økonomiske systemer og helse og omsorgssystemer. Skape arbeids-, informasjons- og diskusjonsgrupper. Være forbilder, osv.

For denne oppgaven behøver vi de egenskapene som karakteriserer indigofrekvensen på godt og vondt:

  Sterke sider:
· Stor lærevillighet og evne til å ta til seg læring
· Tilpasser seg lett plutselige endringer
· Forbilde-og lederegenskaper
· Nysgjerrig av natur
· Mange og varierte ressurser
· Tendens til å utvikle naturlige egenskaper (healing, klarsyn,
  kanalisering, etc..)

  Dette innebærer:
· Evnen til å nærme seg mange mennesker, ettersom de har kjennskap   til mange ulike fagområder
· Avpasser seg alle typer situasjoner
· Er i stand til å sette i gang prosjekter med støtte
· Åpen for alternative løsninger på problemene
· Hjelper andre

  Svakheter:
· Følelsesmessig ustabile (depresjoner, raske humørsvingninger)
· Mangler disiplin
· Mangler stabilitet
· Ikke særlig konsekvente

  Dette innebærer:
· Ustabile i sosiale forhold
· Gir et varierende bilde utad
· Mangel på støtte når de ønsker å sette prosjekter ut i livet


KRYSTALLBARN

Krystallbarnas oppgave er å gjenreise nye og bedre strukturer der hvor Indigobarna har gått foran og revet ned. Indigo og krystallbarn kan ofte forekomme i samme familie. Krystallenergien vibrerer på et høyere nivå, deres aura er klar med fargespill i alle regnbuens farger. Disse barna er kommet til oss for å lette overgangen til de globale forandringene som menneskeheten står overfor. De er kloke og mektige sjeler, som har påtatt seg et stort ansvar som strekker seg langt utenfor familiens rammer. Krystallbarna er ofte preget av stress og et høyt energinivå.
Disse barna er i stand til å hjelpe sine foreldre til åndelig og personlig vekst, og har evnen til å tiltrekke seg mennesker og situasjoner som understøtter deres hensikter. Dette fører til at foreldre av Krystallbarn ofte føres inn på en vei av stadig økende personlig utvikling og åndelig vekst. Dette barnet er et likeverdig barn, og fortjener å behandles med all mulig respekt.
Krystallbarna kan ha en svært forsinket språkutvikling. De gjør seg likevel godt forstått via ulike andre kommunikasjonsformer. Mange Krystallbarn klassifiseres som autister. De har likevel en evne til å kommunisere som fraviker fra kriteriene for diagnosen. Krystallbarn er kjærlige, spontane og tilgivende.VOKSEN KRYSTALL

Noen av oss som er voksne nå, utvikler seg eller har utviklet seg til Krystall først i voksen alder. Årsaken til dette er at følsomheten i denne energien ikke ville ha utholdt tilværelsen under de holdningene som rådet i forhold til barn på den tiden vi vokste opp. Nå derimot, er vi viktige foregangspersoner for de Krystallbarna som har kommet til etter oss, for å hjelpe deres foreldre til å forstå hvilken gave det er de står overfor.
Overgangen fra Indigo til Krystall manifesterer seg ved endringer i spise og sovevaner, interesser som plutselig tar slutt og nye som oppstår. Stor drømmeaktivitet, hvor drømmene huskes i våken tilstand. Plutselig overfølsomhet kan oppstå overfor lyder, lukter, rot, mennesker, osv. Enkelte trekker seg tilbake til en eremittilværelse for en stund, og skyr steder og aktiviteter som tidligere var av interesse, for å slippe å forholde seg til store folkemengder.
Konsentrasjonen endrer seg, man føler behov for ro omkring alt man foretar seg. Man blir mer selektiv på alle områder, mat, musikk, osv.
Sykdomsforløp går raskere, og man blir i stand til å hjelpe andre. Man begynner å søke sine dypeste sannheter, og kommer opp med dyp visdom.
Man utvikler sine psykiske evner og oppdager stadig nye. Deja-vu opplevelser og synkroniteter blir en del av hverdagen.


DE NYESTE BARNA

Vær oppmerksom på at de nyeste barna som har kommet til, vil kunne ha egenskaper på helt nye nivåer, som ikke er beskrevet her.

Det viktigste er ikke hva fenomenet kalles, det som betyr noe er hvordan vi forholder oss til den situasjonen vi har.

 
Spørsmål og svar
i Dukanabloggen